Kanku jest jednym z najważniejszych kata w sylabusie karate shotokan. Przez niektórych uważane za stratę czasu. Zupełnie błędne przekonanie.

Continue reading