JKA czyli bardziej tradycyjnie już nie można

Karate się zmienia. Rozwija się. Jest dynamiczne.
I takie powinno być bo i nasze czasy się zmieniły.
Niektóre techniki uległy zmianom, w wielu kata zaszły pewne poprawki.

Ale to nie znaczy, że można teraz ćwiczyć karate shotokan „po swojemu”.
Na straży stoi Japan Karate Association, organizacja zrzeszająca 156 krajów z całego świata. Instruktorzy JKA pilnują, poprawności technicznej i przestrzegania wszelkich wytycznych.

Szczególny nacisk JKA kładzie na przemyślaną strukturę dydaktyczną, dotyczącą nauczania Shotokan Karate. Na uznanie zasługuje funkcjonujący od 1956 roku przy Honbu Dojo w Tokio system szkolenia instruktorskiego, w ramach którego szkoli się zawodników na dwuletnich kursach, które obejmują wszystkie aspekty i zagadnienia karate.
Tylko najlepsi karateka zostają dopuszczeni do tego elitarnego szkolenia i potrafią wytrwać do końca.
Wielu jego absolwentów naucza dziś karate w rozlicznych krajach na świecie.

Ponadto JKA wyróżnia się dzięki opracowywaniu i publikowaniu podręczników, materiałów i filmów szkoleniowych, przyczyniając się w ten sposób do standaryzacji techniki karate. Instruktorzy JKA kładą równomierny nacisk na rozwój fizyczny i psychiczny adeptów karate, nie stroniąc od studiów anatomii, motoryki i kultury fizycznej w ogólnym tego słowa znaczeniu.

Aktualnie głównym instruktorem JKA jest sensei Ueki Shuseki, który tak jak wielu przed nim już dokłada swoje cegiełki we wszechstronnym wyszkoleniu karateków. I dzieje się tak właściwie już na całym świecie.

Ale wróćmy na moment do przeszłości.

Nihon Karate Kyokai czyli dobrze nam znany JKA powołany został do życia w 1953 roku, by doprowadzić do powojennej restauracji karate shotokan. Pierwszym prezesem był Isao Obata (jeden z uczniów mistrza Funakoshi) zaś pierwszym prezydentem został Kichinosuke Saigo.

JKA stanowiła dzieło wszystkich, którzy już dwadzieścia lat wcześniej zaczęli intensywnie ćwiczyć karate pod kierunkiem mistrza Gichin Funakoshi i jego syna Yoshitaki. Sam Gichin Funakoshi pełnił w związku funkcję Głównego Instruktora.

W 1956 roku JKA ustanowiła pierwszy, specjalistyczny program treningowy dla instruktorów. To był początek naprawdę świetnego programu treningowego w karate, najlepszego jaki kiedykolwiek został stworzony. Żadna inna organizacja karate nie nawet nie zbliżyła się do tego programu. Dzięki niemu, spośród dobrze wynagradzanych profesjonalistów, JKA zbudowało spójną kadrę wybitnych instruktorów karate.

10 kwietnia 1957 roku. JKA zyskało osobowość prawną, wtedy to Japońskie Ministerstwo Edukacji oficjalnie uznało JKA za stowarzyszenie członków, które ma na celu promocję karate, rozprzestrzenianie i wzbogacanie praktyk karate.

Była ona również pierwszą i jedyną organizacją karate, która została uznana w 1958 roku przez Japońskie Ministerstwo Kultury za dobro kultury narodowej. Powyższe uznanie daje JKA nadzwyczajny przywilej, którego nie posiada żaden inny związek czy styl karate w Japonii, nawet Narodowy Związek Japan Karate Federation JKF, (będący członkiem WKF).

Dość wcześnie, bo już w 1958 roku kilku z najlepszych zawodowych instruktorów wysłano do Ameryki. Wkrótce potem założono dojo w Europie i na Bliskim Wschodzie.
Siła ekspansji Karate, jako jednego z dóbr eksportowych Japonii była ogromna. Na skutek ciągłego doskonalenia instruktorów, techniki karate rozwinęły się tworząc kompletny system.

Od początku wyłoniono jasne (naukowo i praktycznie poparte) formy każdego rodzaju kumite, każdej postawy i ruchu. Zarysowano też wyraźne różnice pomiędzy poprawnym i niepoprawnym wykonywaniem każdego ciosu, kopnięcia, bloku – każdej techniki.

W czasie gdy rozwijano techniki karate wielu instruktorów wyruszyło z Japonii, rozpowszechniając w ten sposób tę piękną sztukę na całym świecie. JKA było pierwszą organizacją, która zaczęła otwierać dojo poza Japonią. Temu właśnie JKA zawdzięcza swą obecna potęgę na całym świecie.

W szeregach organizacji działali wszyscy wielcy przedstawiciele Skotokan Karate, niezależnie od później wybieranych dróg osobistego rozwoju: przede wszystkim Masatoshi Nakayama, pełniący przez prawie trzydzieści lat funkcję Głównego Instruktora, autor znakomitych publikacji szkoleniowych „Best Karate” i „Dynamic Karate”, odpowiedzialny za światowe rozpropagowanie stylu Shotokan.

Następnie
Hidetaka Nishiyama – założyciel International Traditional Karate Federation, jeden z najstarszych instruktorów JKA i jej wielki propagator.
Keinosuke Enoeda – propagator i znany działacz oraz szkoleniowiec.
Taiji Kase – największy spośród znanych praktyków Shotokan Karate.
Masahiko Tanaka – mistrz znany z wewnętrznej siły, determinacji i wspaniałych umiejętności praktycznego wykorzystania karate.
Hideo Ochi – wieloletni działacz, wybitny praktyk i doświadczony trener karate.
Hiroshi Shirai oraz Masao Kawasoe – jedni z najlepszych trenerów technicznych
A to tylko niektórzy z szeregu najwybitniejszych instruktorów.

Kolejni już mistrzowie czuwają nad tym by japońskie karate pozostało japońskie. Czyli najbardziej tradycyjne jakie może być. Niedawno odbył się staż z sensei Izumiya, wcześniej z sensei Ohta oraz sensei Sawada.
Mamy ogromne szczęście, że możemy korzystać z nauk tak znamienitych mistrzów. Z całego serca zachęcam do udziałów w stażach i seminariach organizowanych przez JKA.

Warto.
Bo jak wiadomo – po wiedzę najlepiej do źródła.

#karate #shotokan #jka